Yesterday we heard the sad news that the orphanage in Bapatla is struggling with financial deficits. This shortage is so significant that there is little to no money left to feed the kids. And they shared with us that if it stays like this, there is no other option than to close the orphanage. The problem is that there is no place where the children can go to. They have no parents, and their families cannot care for them because they themselves are struggling financially. There is no work due to covid and have no income. We hope you understand our worries about this situation.
The orphanage runs on donations only. Next to the contributions of HMI, the orphanage received donations from local churches and from local friends of the leaders.  All the donations of the locals have dried up because they struggle in the same way as the family of the orphans do.

How can you help?

If you want to help the orphanage, you can go to our donations page. On this page, you can set up a monthly payment to help an orphan. With your support, we can really make a difference in the life of an orphan!   

Gister hoorden wij het droevige nieuws dat het weeshuis in Bapatla India te kampen heeft met grote financiële tekorten. De tekorten zijn zo hoog dat ze de kinderen bijna geen eten meer kunnen geven. En dat kinderen binnenkort weggestuurd moeten worden door sluiting van het weeshuis. Maar de wezen hebben geen plek om naartoe te gaan. Ouders hebben ze niet en familie kunnen ze niet opvangen, omdat ze geen geld hebben en omdat dagloners geen baan meer hebben en dus geen inkomen. Je begrijpt onze zorgen voor deze ontwikkelingen. Het weeshuis draait op donaties. Naast de donaties van HMI-supporters kreeg het weeshuis veel donaties van kerken (uit India) en vrienden (uit India) van de leiders van het weeshuis. En die laatste groep hebben net als de families van de wezen geen geld door de gevolgen van COVID.  

Hoe kun je helpen?

Als u dit weeshuis wilt ondersteunen kunt je op onze donatie pagina een maandelijkse betaling opzetten voor een wees. Of u kunt zelf een maandelijkse betaling opzetten via de bank. Dan kun je het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL49 INGB 0006 5302 45 t.n.v. Stichting Hope Ministries International. O.v.v. ondersteuning weeshuis Bapatla.

Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting.
Met jou steun kunnen  we een groot vershil maken in het leven van een weeskind!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *