Zendingsreizen

Het blijde nieuws van Christus verkondigen aan de naties
In Matteüs 28:19 staat: ''Ga en maak alle volken tot mijn discipelen''

Weeskinderen

Verzorging en bescherming voor de weeskinderen.
In Psalms 68:6 staat: God is een "Vader van de wezen"

widow

Weduwen

Uitdelen van kleding en voedsel aan weduwen.
In Psalms 68:6 staat: God is een "Beschermer van weduwen"

Leprapatiënten

Verzorgen en liefhebben van de leprapatiënten.
In Matteüs 25:36 staat: "Ik was ziek en jullie bezochten mij"

Voorgangers

Versterken en bemoedigen van lokale voorgangers
In 1 Timotheüs 5:17 staat: ''Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond''

Hope Ministries International

Onze Visie

HMI ging van start toen Hans de Boer werd gevraagd om naar India te komen met een team en, samen met de lokale kerken, het goede nieuws van het koninkrijk van God te delen met mensen die dat nog nooit hebben gehoord. Gedurende deze reis werd duidelijk hoe nodig het is deze mensen te laten weten hoe groot Gods liefde voor hen is. Als HMI willen we gehoor geven aan de grote opdracht uit Mattheüs 28 en Markus 16 om op weg te gaan en onder alle volken het blijde nieuws te brengen en alle mensen die Jezus willen volgen te onderwijzen in alles wat Hij ons heeft geleerd.

Het is onze opdracht om de weduwen, de wezen, de leprapatiënten en de voorgangers financieel te ondersteunen.

Hans de boer

Hans is getrouwd met Marlies en ze hebben twee dochters. Als kind droomde
hij er al van om zendeling te worden. Dit was zijn jeugddroom, een door God gegeven droom. Sinds die tijd heeft God hem en zijn vrouw naar veel verschillende
plaatsen geleid. Hij verkondigde het evangelie op drie verschillende continenten
en in veel verschillende landen. Zijn hart gaat er naar uit om mensen tot leerlingen en
volgelingen van Christus te maken en hen God de vader te leren kennen
door Jezus en de Heilige Geest.

ONZE AMBITIES
VOOR
2020

We hebben een aantal doelen gesteld voor het komende jaar. We willen deze graag met jullie delen en hopen dat jullie ons mee willen helpen om deze te bereiken!

  • Financiële steun voor 20 wezen met voedsel, drinken, kleding en onderwijs
  • Financiële steun voor 20 weduwen met voedsel, drinken en kleding
  • Financiële steun voor 20 leprapatiënten met; voedsel, drinken, kleding en medische zorg
  • Financiële steun voor voorgangers, waardoor ze in staat worden gesteld zich toe te leggen op het leiden van hun kerk.
We willen niet alleen maar geld sturen naar de lokale kerken. We willen de mensen, die we ondersteunen, ook leren kennen. Daarom willen we hen eerst bezoeken, we willen daar met een team rondreizen en samenwerken in de lokale bediening. We vragen veel terugkoppeling van de lokale leiders die we ondersteunen, zodat we zeker weten dat de donaties op de goede plek terechtkomen. 

''Ga, en maak alle volken tot mijn discipelen''

Zendingsreizen

""Ons hart roept naar God, omdat we ernaar verlangen dat de verlorenen worden gered; dat we mogen zien dat Gods koninkrijk doorbreekt in de situaties waarin ze nu leven; dat we mogen zien dat mensen worden genezen en mensen die gebonden zijn worden bevrijdt en hun relatie met God wordt vernieuwd. Dit is alleen mogelijk door Jezus Christus. Omdat Hij zei: “Ik ben de weg”, prediken wij Jezus!”

God is een ''Vader voor wie geen vader hebben''

Wezen

"Een erg kwetsbare groep mensen, die we ontmoeten, zijn de wezen. Wij zijn gezegend met de mogelijkheid te kunnen samenwerken met een weeshuis dat geleid wordt door ‘Daily Bread Missions’. We werken samen met deze organisatie omdat al hun medewerkers wedergeboren christenen zijn. En omdat we in hun leven zien dat ze alleen voor het koninkrijk van God leven. Het weeshuis werkt alleen op basis van giften en ze hebben geld nodig om de kinderen te voeden, te kleden en naar school te kunnen sturen. Tijdens ons laatste bezoek ontmoetten we een van de vrouwen die helpt in het weeshuis. Ze vertelde ons dat ze zelf in dit weeshuis had gewoond en God zo dankbaar was dat ze nu de mogelijkheid kreeg om iets aan God en het weeshuis terug te geven van wat ze daar zelf had ontvangen. Voor de volledige ondersteuning van een wees is €30 per maand nodig."

God is een “Beschermer van de weduwen”

Weduwen

"Vanuit onze westerse manier van denken kunnen we niet begrijpen dat weduwen in India als verschoppelingen worden beschouwd. Als christenen worden we opgeroepen om naar hen om te zien. Dat is wat wij willen doen. We willen hen voorzien van voedsel, kleding, dekens en een beetje geld. Tijdens ons laatste verblijf, vorig jaar, waren we in de gelegenheid om de weduwen nieuwe sari’s te geven. Telkens opnieuw raakt het mij hoe dankbaar en blij ze zijn met dingen die voor ons zo gewoon zijn om te bezitten. Voor de volledige ondersteuning van een weduwe is €20 per maand nodig.''

''Ik was ziek, en jullie hebben mij bezocht''

Leprapatiënten

"De Leprapatiënten in India worden op dezelfde manier behandeld als de melaatsen in Bijbelse tijden. Buiten de samenleving in een afgescheiden kolonie. Geen mogelijkheden om te werken voor een inkomen, verlaten door hun familie en leven als bedelaar. Toen we, tijdens onze laatste reis, een groep van hen ontmoetten werden we geraakt door hun diepe liefde voor God. Hun aanbidding was innig en oprecht. Ze waren instaat om zelfs in hun lijden God te aanbidden. Voor de volledige ondersteuning van een leprapatiënt is €20 per maand nodig."

''Oudsten moeten gerespecteerd en goed betaald worden''

Voorgangers

"We staan in contact met ongeveer 400 voorgangers in het gebied waar we werken. Deze voorgangers geven leiding aan kleine kerken met jonge gelovigen. Een of twee keer per jaar gaan we deze voorgangers trainen om hun taak in het leiden van de gemeente goed te doen. Hun werk is veeleisend. De gemeenten bestaan uit arme dorpelingen, die niet instaat zijn hun voorgangers te betalen. In die situatie treffen wij hen aan. Voor de volledige ondersteuning van een voorganger is €20 per maand nodig."​

U kan ons steunen door te doneren!

Onze Opdracht

De grote opdracht

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb."

Training en bemoediging

Trainen van lokale voorgangers en onderwijzen van Het Woord van God aan lokale christenen.

Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning voor de wezen, weduwen, zieken en de voorgangers orphans, widows, the ill and the pastors