ABOUT US

Hoe het is begonnen

Hope Ministries International begin in juli 2019, de reden waarom de organisatie is opgericht gaat terug naar de zendingsreis in 2018 toen HMI ging van start toen Hans de Boer werd gevraagd om naar India te komen met een team en, samen met de lokale kerken, het goede nieuws van het koninkrijk van God te delen met mensen die dat nog nooit hebben gehoord. Gedurende deze reis werd duidelijk hoe nodig het is deze mensen te laten weten hoe groot Gods liefde voor hen is.

Visie

Als HMI willen we gehoor geven aan de grote opdracht uit Mattheüs 28 en Markus 16 om op weg te gaan en onder alle volken het blijde nieuws te brengen en alle mensen die Jezus willen volgen te onderwijzen in alles wat Hij ons heeft geleerd. Het is onze missie om zendingsreizen te organiseren en samen met lokale kerken het evangelie te brengen. We willen discipelen maken en lokale christenen en voorgangers helpen. We zijn geroepen om voor de minderbedeelden te zorgen zoals het staat in Jakobus 1:27. We willen weduwen, leprapatiënten, weeskinderen en voorgangers financieel steunen. 

Bestuurssamenstelling

  • Hans de Boer – Directeur
  • Marlies de Boer – Broek – Voorzitter
  • Patty de Boer – Penning meester
  • Guido Brink – Secretaris

Documenten

Klik op de volgende link om het beleidsplan te lezen: 

Klik op de volgende link om het financieel overzicht van 2020 in te zien:

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt alleen gemaakte onkosten vergoed. Dit geldt niet voor de zendingsreizen, hiervoor zullen de bestuursleden zelf donateurs voor moeten benaderen.